ความเห็น 108624

พ่อ คือ ความดีงามในดวงจิต

เขียนเมื่อ 
ครับ...