ความเห็น 1083178

ละครประวัติศาสตร์ ....

เขียนเมื่อ 

แฟนละครเรื่อง เลือดสุพรรณ สามารถติดตามรับชมได้ที่แผ่น ซี ดี ละครอิงประวัติศาสตร์ 4 ภูมิภาคของ สพฐ. ซึ่งสพฐ.ได้จัดทำเผยแพร่ไปทุกเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถขอได้ที่เขตพื้นที่การการศึกษานั้นๆหรือโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1