ความเห็น 1080951

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์
IP: xxx.121.108.36
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านบทเรียนจากความจริง ของอาจารย์ จีระ ที่ลงในแนวหน้า ฉบับวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 เกี่ยวกับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญา ที่องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาของสหประชาชาตินำมาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา อยากจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระอัจฉริยะจริงๆ ค่ะ ทรงมีความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ กิจกรรมต่างๆที่พระองค์ทรงทำล้วนเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทยทั้งสิ้น ซึ่งทรงเป็นผู้นำที่เห็นก่อน เห็นไกล เห็นกว้าง และเห็นลึกในทุกเรื่องจริงๆค่ะ หวังว่าผู้นำในรัฐบาลชุดนี้คงจะเดินตามรอยพระยุคลบาทนะคะเพื่อความสุขของคนไทยค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยกรุณาเชื่อมต่อระหว่างสื่อกับวิทยาศาสตร์ของพวกเราค่ะ