ความเห็น 1077508

สรุปวิธีการลงบันทึกการตรวจร่างกาย Physical Examination จากการฝึกปฏิบัติ

olive
IP: xxx.157.254.217
เขียนเมื่อ 

การแปลผล finger to nose ---> ต้องเขียนreportว่าอย่างไร ทั้งแบบnormal/abnormal ขอบคุณค่ะ