ความเห็น 1077294

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

วีระนุช ฤกษ์เกรียงไกร
IP: xxx.203.182.60
เขียนเมื่อ 

รู้สึกชอบการบรรยายในหัวข้อ 7 Habits of highly effective people ที่ว่า “Leadership is a choice not a position” เพราะคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าผู้ที่มีตำแหน่งสูงคือผู้นำ จึงแข่งขัน แย่งชิงตำแหน่งหน้าที่การงานกันโดยไม่สนใจคนรอบข้าง ซึ่งคนที่มีตำแหน่งสูงใช่ว่าจะมีภาวะผู้นำเสมอไป และในการทำงานปัจจุบัน Think Win-Win ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรสร้างให้เกิดขึ้น คนส่วนใหญ่มักจะ Think Win-Lose ทำให้เกิดความขัดแย้งกันภายในองค์กรได้