ความเห็น 1077235

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร

นายพลเมือง ชุมพร
IP: xxx.123.101.199
เขียนเมื่อ 

ศปป.ชุมพร วอนชาวประมงให้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำช่วงปิดอ่าว

นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดวางไข่ และอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนในวัยอ่อนซึ่งผลจากการศึกษาและติดตามสัตว์น้ำบางชนิด โดยเฉพาะ " ปลาทู " ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก โดยสัตว์น้ำดังกล่าววางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

นายจรูญศักดิ์ เปิดเผยต่อว่าด้วยปัจจุบันชาวประมงมีการพัฒนาและดัดแปลงเครื่องมือทางการประมงที่ทันสมัยขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การประมงปลาทูเริ่มแพร่หลายขึ้น แม้ว่าความต้องการบริโภคปลาทูภายในประเทศยังมีไม่มากนัก แต่ปริมาณปลาทูที่เกินความต้องการนั้นได้ถูกนำมาแปรสภาพทำเป็นปลาทูเค็มส่งออกไปขายต่างประเทศ เช่น อินโดนีเชีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ทำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายล้านบาท ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำในระยะวัยอ่อนถูกจับมากเกินไป และเพื่อให้สัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่สัตว์น้ำวางไข่ และเลี้ยงตัวในระยะวัยอ่อน กรมประมงจึงห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิด ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร และกำหนดให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ของการประกาศปิดอ่าว ห้ามทำประมงในฤดูปลาวางไข่และสัตว์น้ำเลี้ยงตัวในระยะวัยอ่อน เป็นเวลา 3 เดือน

นายจรูญศักดิ์ ยังเปิดเผยอีกว่าในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายอำนวย บัวเขียว นายก อบจ.ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำที่นับวันเริ่มลดน้อยลง จึงได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนมาในครั้งนี้พร้อมทั้งให้จัดพิธีประกาศปิดอ่าว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ณ ท่าเทียบเรือ อบจ.ชุมพร ต.ท่ายาง อ.เมือง และในวันนั้น ทาง นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีอีกด้วย

“สำหรับในปีที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2551 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 152 คดี ผู้ต้องหา จำนวน 1,528 ราย” นายจรูญศักดิ์ กล่าว