ความเห็น 1076339

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

เกษร ตันนุกิจ
IP: xxx.118.120.88
เขียนเมื่อ 

ขอส่งการบ้านค่ะ บทความ Tax cuts for teachers เขียนโดย Thomas L.Friedman

การลงทุนส่งเสริมด้านวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนครูทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ มีความอยู่ดีมีสุข น่าจะให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพราะสามารถต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ได้อย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลระยะยาวมากกว่าการลงทุนพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐาน(Infra structure)เพราะสร้างถนน สะพาน ก็ได้แค่ถนนและสะพานที่ดีขึ้น