ความเห็น 1075587

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์
IP: xxx.122.206.238
เขียนเมื่อ 

เมื่อวานนี้ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจรู้สึกหนักมากเพราะพวกที่เรียนวิทยาศาสตร์จะไม่ค่อยได้คิดแปลงผลงานออกมาเป็นจำนวนเงินว่าได้เท่าไร แต่อย่างน้อยก็ได้รู้เรื่อง GDP ว่าคิดจากอะไรบ้างและก็รู้ว่าคนที่มี vision ดีนั้นจะต้องเห็นก่อน เห็นไกล เห็นกว้าง และเห็นลึก ซึ่งจริงๆค่ะเพราะคนที่ครบทั้งหมดนี้ก็อัจฉริยะนั่นเอง และการที่จะสร้างbrand ของตัวเองจะต้องรู้จัก How to differentiateyourself,your products and your services ? ฉะนั้นชาวกรมวิทย์ฯ ท่านต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะจึงจะสร้าง brand ของตัวเองสำเร็จ ขอบคุณค่ะท่านอาจรย์สมภพ