ความเห็น 1075527

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์
IP: xxx.122.206.238
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมอาจารย์สมชายมานานแล้วค่ะและวันนี้ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์แล้วยิ่งประทับใจ อาจารย์สอนให้เราพวกนักวิทยาศาสตร์เข้าใจให้ดีว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพียงแต่จะส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทย โดยการเพิ่มบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจะต้องช่วยกันสร้างศักยภาพกระตุ้นให้คนมาเรียนวิทยาศาสตร์กันให้มากขึ้น ทุกคนจะต้องดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้ดีที่สุด ทำตัวเองให้สมคุณค่าที่มี และสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมรความสุข ด้วยการให้ลดระยะเวลาในการยอมรับผิดให้สั้นลงแล้วในครอบครัวและสังคมรอบข้างจะมีความสุข Why don’t make every moment happiness? มีการวางแผนที่ดี มีต้นทุน มองอนาคตและหมั่นหาความรู้ sharpen the saw