ความเห็น 107489

ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก!

เขียนเมื่อ 

กลอนคุณเม่ยกลับมาแล้ว

แยบยลเหมือนเคย

ว่าแต่ว่า  กลอนนี้จะมีกลิ่นตามมาด้วยหรือเปล่าคะ