ความเห็น 107469

มาตรฐานแรงงานในกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ:คุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือมาตรการกีดกันทางการค้าแอบเคลือบแฝง???

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะที่ให้ความสนใจ
  • มาตรฐานแรงงานในสายตาของดิฉันนั้น เรื่องการค้ามีความเกี่ยวข้องเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดคือมาตรฐานแรงงานเป็นสิทธิมนุษยชนที่บ่งบอกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มิได้มีค่าเพียงต้นทุนการผลิต แต่มีค่าเป็นมนุษย์ที่มีหน้าที่ในสังคมเป็นผู้ใช้แรงงานก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ดังนั้น หากสังคมขาดส่วนที่เป็นแรงงานไป ธุรกรรมต่างๆ ก็คงไม่อาจดำเนินการต่อไปได้
  • หากขาดแรงงาน ก็เปรียบเสมือนขาดพลังสร้างสังคม