ความเห็น 1073646

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

เกษร ตันนุกิจ
IP: xxx.185.69.119
เขียนเมื่อ 

หลักสูตร อ. พจนารถฯ  ดิฉันมีความเชื่อเรื่องกรรมเก่า ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ที่ได้สะสมมาข้ามภพข้ามชาติ มีทั้งมิตรและศัตรู สำหรับดิฉันพยายามรู้ทันตั้งสติคือความรู้สึกตัวทุกครั้งก่อนที่จะปล่อยออกมาทางกาย วาจา ซึ่งคงต้องฝึกบ่อยๆ จนเป็นความเคยชิน (ฝนตกลงมาน้ำไหลเป็นทาง)