ความเห็น 10731

จุดอ่อนสามประการของนักวิชาการ

วีรพัฒน์
IP: xxx.24.34.112
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ  พบได้บ่อยที่ อ.มหาวิทยาลัย ทำวิจัย สักเรื่องแล้วบอกว่าดี  ให้กระทรวงสธ นำไปทำทั้งประเทศ เป็นนโยบาย  โดยที่ไม่ได้เตรียมคน ในระบบหลัก ให้เรียนรู้ สั่งสม ประสบการณ์  ทำโครงการไปด้วยกัน  ดังนั้นเมื่อผลักดันเป็นนโยบาย ใหม่ ได้(รายปี )   คนในระบบหลัก มักไม่เข้าใจเพียงพอ   สักแต่ว่าทำเพราะเป็นนโยบาย  บ้านเมืองจึงไม่ค่อยได้ประโยชน์   และบางทีไม่ได้สื่อกับสาธารณะเพียงพอ กระแสความสนใจก็ไม่ได้รับการตอบรับพอจากชุมชน

ขณะนี้ ระบบเงิน PP โครงการ 30 บาท ทำท่า จะเหลือมาก และ มีแนวโน้ม หลับหูหลับตาใช้จ่าย ให้หมดคล้ายๆงบประมาณประจำปี แผนงานโครงการ ไม่ได้สะท้อนเป้า ผลลัพธ์ที่ดี

ความจริง น่าจะเป็นพันธมิตรกัน ระหว่าง สถาบันวิชาการมืออาชีพ กับ ระบบหลัก ว่า จะมีรูปแบบการทำงานชุดโครงการระยะยาวหน่อย เช่น 3-5 ปี ในเรื่องนี้ เช่น เรื่องอ้วน ก็ได้  โดยจัดสรรเงินจากทั้ง 2 ฝ่าย  ปีละ เท่าใด แล้วแต่จะตกลงกัน  มีคณะทำงาน ที่สนใจจริงจัง ช่วยขับเคลื่อนสังคม หรือ  ช่วย อำนวย ( empower ) ภาคีพันธมิตร ต่างๆ ให้เรียนรู้อย่างว่องไว รับมือได้ทันกับ ตัวอย่างกรณี   การตลาดของภาคธุรกิจ ที่เข้มแข็งมาก    ในโครงการลดปัญหาอ้วนระดับชาติ เคลื่อนไปแล้ว   ผมว่า ยังต้องอาศัยภาคี ระดับล่างๆ ในการต้านทานกับ การตลาดของขนมซองสารพัด