ความเห็น 107295

การสร้างทฤษฎีเชิงประจักษ์ : ๒

เขียนเมื่อ 
  ที่เสนอแนวคิดมานั้นก็อาจถูกต้องเพียงบางส่วน แต่จากประสบการณ์ที่ได้เลี้ยงสนุข 2 ตัว เช่นกัน หากเราได้ให้อาหารเพียงพอต่อความต้องการ และคอยดูแลสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้อง   สุนัขทั้งสองก็รู้จักจัดลำดับว่าตัวใดจะกินก่อนหรือหลังโดยไม่แย่งอาหารกันกิน  ตัวที่กินก่อนก็จะเลือกกินแค่พออิ่ม เหลือทิ้งไว้ให้ตัวข้างหลังได้กินอย่างเพียงพอ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องรีบแย่งกัน เพราะต่างก็ win-winด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเพียงพอถ้อยทีถ้อยอาศัย ใครเห็นก็แปลกใจ หากว่า รู้จักคำว่า พอ  ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็เรียนรู้ได้เช่นกันค่ะ