ความเห็น 1072696

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

เขียนเมื่อ 

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

• ไทยเป็น Open Economy

• พม่า เป็น Semi Closed – Semi Open Economy

• รายได้หลักพม่าคือแรงงานที่มาทำงานที่ไทย และอีกเรื่องคือก๊าซธรรมชาติ

• Capacity Building การสร้างขีดความสามารถทางการประกอบการ

คุณสมบัติของผู้บริหารชั้นสูง

• ความสามารถในการวิเคราะห์

• Vision วิสัยทัศน์ เหมือนหางเสือ เหมือนเข็มทิศผู้บริหาร

คนมีลักษณะอย่างไรถึงมี Vision ที่ดี

• ก่อน

Time Management

- เห็นปัญหาก่อน เห็นโอกาสก่อน เก็บเกี่ยวได้ก่อน

- ประสิทธิภาพในการบริหารเวลา เวลาเป็นสิ่งมีค่าเรียกกลับมาไม่ได้

- ก่อนเวลาผ่านพ้นไปทำเวลาให้เป็น Productive time อย่าให้เป็น Unproductive time

• ไกล

- เห็นถึงความเป็นมาของปัญหาและโอกาส

- ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเดิมอยู่เสมอ เราสามารถนำบทเรียนในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปัจจุบันและอนาคต

- Great Depression 1972 , พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทำไมทหารและตำรวจ เข้าร่วมกับคณะราษฎร์ เนื่องจากข้าราชการโดนออก เกิดวิกฤตการณ์ไม่มีเงินในคลัง ผลสืบเนื่องจากเศรษฐกิจโลก กระทบกับเศรษฐกิจไทย

-

• กว้าง

- Cross Section เห็นภาพรวมทางเศรษฐกิจ สร้างตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจขึ้นมา

- สร้างตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ Macro Economic Indicators

- GDP คือรายได้ของประเทศในแต่ละปี

- รายได้ก่อเกิดบนแผ่นดินไทยเป็นเท่าไหร่ รวมทุกชาติที่ทำอยู่ที่ประเทศไทย

- เศรษฐกิจอินเดีย เหมือนสายเดี่ยว เซ็นเตอร์พอยท์

- เศรษฐกิจจีน เหมือนสายเดี่ยว RCA

- เศรษฐกิจไทย เหมือน

- ไทย open Economy

- เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการค้าจากต่างประเทศ พึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ พึ่งพาภาคบริการเช่น Tourism การขนส่ง ประกันภัย ประกันชีวิต

- ถ้าเศรษฐกิจโลกดี เศรษฐกิจไทยขึ้นด้วย แต่ถ้าเศรษฐกิจโลกแย่ เราแย่ด้วย

• ลึก

- เราต้องการเห็นก่อน เห็นกว้าง เห็นไกลเพื่อเอาไปใช้ในเชิงลึก เช่น รู้ GDP ไปเพื่อเพิ่ม Planning Efficiency เช่น GDP โต เราจะขยายการผลิต ยอดขายเพิ่มขึ้น ถ้าไม่เพิ่มยอดขาย มีปัญหาเรื่อง Stock planning ของไม่พอขาย ไม่มีของให้ลูกค้า ลูกค้าไปหาคู่แข่ง ขาประจำไปอยู่กับคู่แข่งเกิดความไม่แน่นอน uncertainty และเกิด risk

- บริหาร Marketing Planning ให้มีประสิทธิภาพ สร้าง Market Leader เป็นผู้นำตลาดได้ ทำให้กลายเป็น Price Setter ผู้ตั้งราคา ถ้า Market follower เป็นผู้ตามราคา เมื่อ GDP ขยายตัวจึงควรเตรียมทาง Supply size

1.Production Planning การวางแผนการผลิต จะเพิ่มยอดขายมากน้อยแค่ไหน

2.Stock Planning เมื่อวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจะไม่มีปัญหาด้าน Stock แต่ถ้าวางแผนไม่ดี Stock อาจมีปัญหา บริหาร Stock ให้น้อยลง แต่ไม่ควรมีเลยเนื่องจากเป็น Time Lag

3.Marketing Planning ให้มีประสิทธิภาพ ได้ Economy of Scale สามารถขยายตลาด ราคาถูกได้ สามารถสร้าง Brand Building

4.Financial Planning การวางแผนทางการเงิน คำนึงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน (Source of fund) Cost of Fund เป็นตัวกำหนด Source of Fund ดังนั้นควร Minimize Cost ให้มากสุด

5. Information Planning ต้องรู้เขารู้เรา วางแผนข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ไม่เข้าข่ายขี่ช้างจับตั๊กแตน หรือการลงทุนเกินตัว

6. Innovation Planning การวางแผนนวัตกรรมเป็นตัวสร้างความแตกต่างได้อย่างยั่งยืน Differentiate Product R&D ต้องเคลื่อนไหวไปเรื่อย ๆ ให้คู่แข่งตามไม่ทัน ดังนั้น Science & Technology จึงสำคัญมาก ตัวอย่างทำไม Sumsung จึงต่อรองกับ SONY

เกาหลีเปลี่ยนจาก OEM เป็น OBM กับ ODM

• Original Equipment Manufacturing

• Original Brand Manufacturing

• Original Design Manufacturing

สิ่งที่ Sumsung ทำ คือ ใส่เรื่อง R&D ไปสุด ๆ ลงทุน 8 billions US$ ต่อปี มีห้องแล๊บดีมาก ทำให้สามารถล้ม Sony ได้

หัวใจคือให้ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียว

ทำไมกรุงศรีอยุธยาถึงอยู่ได้นานถึง 417 ปี

• สินค้ารวมศูนย์ที่ศรีอยุธยา เรือเข้ามาเป็น Demand Supply Center ศรีอยุธยาเป็นเสมือนเมืองท่า มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สามารถสะสมความมั่งคั่งสู่ประเทศ มีอายุมาก

• เมืองหลวงย้ายจากเหนือลงใต้เพื่อเข้าสู่ปากอ่าวมากขึ้นเป็น Open Economy ขยายการค้ากว้างขวาง

• กรุงศรีอยุธยาเป็นเกาะโดยธรรมชาติ มีแม่น้ำล้อมรอบ 3 สาย เจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี

• โปรตุเกส เป็นต.ต.ชาติแรกที่เข้ามาไทยหลังพระบรมไตรโลกนาถ เนื่องจากค้นพบเส้นทางเดินเรือ

• โปรตุเกสมาขอเมืองมะละกาจากศรีอยุธยาเนื่องจากเป็นแหล่งค้าขายเครื่องเทศที่ใหญ่สุด เลยมาขอที่อยุธยา แล้วเห็นว่ารุ่งเรืองมาก ส่งคนมาเรื่อย ๆ เป็นตัวอย่างของ Open Economy

• เป็น Logistic Center ที่สำคัญ คุมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ คุมได้ทั้งภาคเหนือ ข้าวเป็นสินค้าส่งออกของไทย

• เรือลำใหญ่มากค้าได้ปีละครั้ง มีค่า Opportunities Cost สูง จึงต้องค้าสินค้าราคาแพง

• จีนผลิตข้าวสารปีละ 130 ล้านตัน ส่งออกน้อยมาก แล้วต้องนำเข้าข้าวจาก ตปท. เนื่องจากมีคน 1,300 ล้านคน

• ต้องวิเคราะห์ว่าวิกฤตโลกขนาดนี้ จีนจะไปทางไหน

• จีนนำเข้ามาก ส่งออกมาก ทำให้ Supply Chain เคลื่อนไปได้

• พฤศจิกายน จีนนำเข้าติดลบ 17.9 % ทำให้ส่งออกไทยติดลบ 18% GDP ไม่โต

• จีน เป็นศูนย์กลางของอุปทานโลก

• น้ำมัน 1 บาร์เรลเท่ากับ 159 ลิตร ทองคำ 1 ออนซ์ เท่ากับ 2 บาท

• รายได้จีนเพิ่มขึ้น 4-5 เท่า ไทยส่งออกมาก

• ปี 49-50 ไทย เผชิญกับปัญหาบาทแข็ง

• ตัวแปร China Factor ไม่น่าไว้วางใจคือตอนนี้การส่งออกของจีนติดลบ ลดการนำเข้าอย่างมาก เกิดการถอยล่นของห่วงโซ่อุปทานโลก

• การส่งออกของละตินอเมริกา แอฟริกา ก็ตกและขายได้น้อยกว่าเดิม อำนาจซื้อน้อยลง นำเข้าจากไทยน้อยลง เป็นตัวรัฐบาลต้องดูแล

คำถาม ไทยจะลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านใดดี แล้วไปได้แค่ไหน

ตอบ 1. Infrastructure ดีขนาดไหน การลงทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี R&D คน Hard Center ลงทุนขนาดไหน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่จีน มี Chinese Academy of Science วิจัย พัฒนา R&D แล้วเอกชนถือหุ้นด้วย เพื่อมีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม ทั้งในเชิงพาณิชย์ และรัฐบาล ตัวอย่าง เกาหลีมีองค์ความรู้ Food Science มากพอจึงสามารถสู้กับโลกได้

ดร.จีระ เสนอว่า เราต้องสร้าง Culture ทาง Science ให้ได้

GDP

GDP= C+I+G+(X-M)

• Productive Import คือ Import ที่ก่อผลงอกเงย

• ประเทศไทย ขีดความสามารถระยะยาว อยู่ที่ภาคบริการ

• ความหลากหลายธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโต urbanization การขยายตัวสู่ชุมชน การพัฒนา rural and urban area และเน้นการสร้าง Infrastructure เพื่อสร้างการพัฒนาให้ได้

• Return มากกว่า Cost จะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้

• เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราได้อย่างไร เป็นเรื่อง Management

• ถ้าเราต้องการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาว ต้อง สร้าง Infrastructure รองรับให้ดี

ความคิดเห็น

- การสร้าง Stock ทางปัญญา

o เราจะ Differentiate Product อย่างไร เราต้องดูว่าหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงเราถึงแย่งลูกค้าเราไป ทั้งทุกเรื่อง

- กรมวิทยาศาสตร์ต่อไปน่าจะเน้นในข้อที่ 6 เพื่อสร้างความแตกต่าง ถ้างาน Routine ควรให้ภาคเอกชนทำต่อ เน้น R&D มาใช้ให้มาก

ดร.จีระ

- เอา Macro ไปผสมกับ Micro ต้อง Integrate สิ่งที่อยู่ในห้องไปสู่ Workplan

- กิจกรรมไปสู่ Value Added และสอดคล้องกับงานด้วยคืออะไร

- ต้องมี idea ใหม่ ๆ เอาไปทำ และทำให้สำเร็จ

- อยากให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่เราเรียนคนละ ½ ชั่วโมง

- การเรียนต้อง Lean and Mean หมายถึงคมและรู้คุณค่า

- E-mail อ.สมภพ [email protected]