ความเห็น 1072135

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจ
IP: xxx.113.29.145
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน

 

           การที่คนเรารู้ว่าผู้ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเราเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาส และคุณค่าให้กับชีวิตตัวเอง  ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาอ่านใน blog ของอาจารย์ จีระ หงส์ลดารมภ์  รีบเปลี่ยนชีวิตของตังเองเถิด โดยเราต้องละนิวรณ์ 5 ประการได้  ได้แก่ รักเกิน  เกลียดเกิน อ่อนแอเกิน ฉลาดเกิน และโง่เกิน  ถ้าหมั่นใช้สมองซีกขวาทำงานคือการมีศิลปะ นอกจากทำให้ชีวิตมีความสุข แล้ว ยังทำให้คนข้างเคียง ทั้งที่อยู่ที่บ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชาติ ซึ่งจะทำให้พวกเรามีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และสามารถนำเศรษฐกิจของชาติ แบบ Green economy ได้อย่างยั่งยืนค่ะ

                                                       ณฐลมนต์   ปัญญวัฒนกิจ