ความเห็น 1071492

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารจัดการนักบริหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่นที่ 3

ดรุณี วัชราเรืองวิทย์
IP: xxx.121.120.39
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้นำหลัก 7 อุปนิสัย ที่อาจารย์พจนารถสอนไปถ่ายทอดให้น้องๆที่ทำงานฟังในเรื่องBegin with the End in Mind เนื่องจากได้มอบหมายงานให้ทำงาน ซึ่งน้องได้เขียนเหตุผลที่ขอเงินเพื่อทำงานแต่ผลที่ได้รับไม่สอดคล้องกับเหตุที่จะขอเงินไปใช้ทำ ก็ดีใจค่ะที่หลายคนก็เข้าใจดีขึ้น และได้นำข้อแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ บางหัวข้อไปติดประกาศในห้องทำงานเพื่อให้อ่านผ่านตาบ่อยๆจะได้ช่วยกระตุ้นให้ทำงานแบบผู้ชนะค่ะ