ความเห็น 1069179

ทฤษฎีโลกใบเล็ก หรือ Six Degrees of Separation

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

       จำนวน degrees of separation หรือ ช่วงห่าง นี่ นับเฉพาะจำนวนคนที่คั่นอยู่ครับ

       อย่างกรณี ต้อม - เจ้ - พี่จ๊ะ นี่ ถ้าต้องถือว่าระหว่างต้อมกับพี่จ๊ะนี่มี degrees of separation = 1 คือ เจ้ คนเดียว

       แต่เนื่องจากต้อมรู้จักกับพี่จ๊ะ ต้อม-พี่จ๊ะ อย่างนี้ degrees of separation = 0 ครับ เพราะไม่มีคนคั่นกลาง (แปลได้ว่า รู้จักกันโดยตรง)

       คนเสนอทฤษฎีนี้ บอกว่า degrees of separation ของใครก็ได้ 2 คนในโลกใบนี้ ไม่เกิน 6 ครับ