ความเห็น 1069089

สอนนักศึกษาปริญญาเอกแบบไม่สอน

นายศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช
IP: xxx.143.161.59
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้รับ ผมมีวิธีสอนอีกวิธีหนึ่ง อาจารย์ช่วยแนะนำด้วย

การสอนที่ผู้เรียนเรียนเองได้คือ การเรียนแบบถามเองตอบเอง โดยผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียน ไปเลืกสื่อที่ต้องการศึกษา แล้วเริ่มต้นตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง นำมาวาดภาพประกอบ จัดทำเป็นเอกสารแบบปุจฉา-วิสัชนา ผมใช้ชื่อว่า "หนังสือสลับหน้าหาคู่" (เป็นหนังสือที่การเข้าเล่มคำถามคำตอบอยู่คนละหน้ากันเพียงแต่ใช้ภาพเป็นตัวเชื่อมโยง จาการทดลองนร.ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญคือการฝ฿กให้ผู้เรียนสร้างคำถามระดับสูงให้ได้