ความเห็น 106596

การลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Maga Projects)

เขียนเมื่อ 

ตามติดตามอ่านงานค่ะ การที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศทำให้ภาครัฐต้องมีแนวนโยบายใหม่ๆ มารองรับเพื่อตอบสนองและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ แตคิดว่าการที่มีผลดีก็ต้องมีผลเสียตามมาไม่มากก็น้อย