ความเห็น 106255

มาตรฐานแรงงานในกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ:คุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือมาตรการกีดกันทางการค้าแอบเคลือบแฝง???

โอ้......โฮ  ได้ความรู้ไปเต็มอิ่มเลย  สมแล้วกับที่เห็นว่านั่งบริโภคข้อมูลอย่างมหาศาล