ความเห็น 10619

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี

ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
   สภาวการณ์ในเรื่องเด็กปฐมวัยและครอบครัวในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤต จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเร่งด่วน  เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (เด็กปฐมวัย) เป็นช่วงอายุที่มีอัตราของการพัฒนาการสูงค่ะ