ความเห็น 105902

การลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Maga Projects)

วราภรณ์
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วคะแต่นาเสียดายนะคะที่ยังเขียนไม่เสร็จ ยังไงก็ยังรออ่านผลงานของพี่ต้อยอยู่นะคะ