ความเห็น 105843

ทฤษฎีการวิวัฒนาการ ความเท็จที่ถูกเชื่อถือ(1)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเป็นสมาชิก gotoknow ยังไม่เจอผู้ที่สามารถเชื่อได้ว่ามีความรู้ทางวิชาการปรัชญา จนกระทั้งมาเจอ คุณเคราดิจิตอล นี้แหละจึงน่าจะเชื่อว่ามีความรู้ทางวิชาการปรัชญาที่น่าเชื่อถือได้ที่สุด (มิใช่ว่าจะไม่มีผู้มีความรู้ทางสาขานี้ยิ่งกว่านี้ในที่นี้ เพียงแต่ว่ายังไม่เจอเท่านั้น 4+1. 6-1. 5)

คำถามที่มีผู้ถามนะ เรียกกันทางปรัชญาว่า อันตวิทยา ซึ่งเพ่งถึงสิ่งที่เป็นที่สุด หรือบางที่ก็เรียกว่าเรื่อง ปฐมเหตุ ซึ่งเพี่งถึงสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง

คำถามเหล่านี้ ตามที่ศึกษามาบ้างจะไปสู่คำตอบสุดท้ายที่ ความจำเป็น กับ ความบังเอิญ กล่าวคือ...

ถ้าถามว่า ใครสร้างพระเป็นเจ้า ? ตอบว่าพระเป็นเจ้าที่ถูกสร้าง มิใช่พระเป็นเจ้าที่แท้จริง เพราะพระเป็นเจ้าไม่มีผู้ใดสร้าง เป็นความจำเป็นทางตรรกะ ...นั่นคือ สิ่งนี้ มาจากสิ่งนี้ สิ่งนี้มาจากสิ่งนี้ ...สิ่งแรกคืออะไร คือพระเป็นเจ้า ...เป็นความจำเป็นทางตรรกะ ที่จะต้องมีอยู่..

ความบังเอิญ...ก็อธิบายในทำนองเดียวกันทำนองนี้แหละ...

โดยความปรารถนาดี