ความเห็น 10511

คนดีคนเก่งเมืองพิจิตร : ลุงจวน ผลเกิด

วิจารณ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

น่าจะเพิ่มเรื่องถูกป่าไม้ไล่ที่เมื่อปี ๒๕๒๗ โดยอ้างว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น   ต่อมาที่ตรงนั้นกลายเป็นรีสอร์ท    ผมเคยได้ยินลุงจวนเล่า

วิจารณ์ พานิช