ความเห็น 1050682

ความในใจภาค 1

เขียนเมื่อ 

สว้สดีี ปีใหม่ เวียนมาหา

ให้สมปราถนา ทุกสิ่ง ที่ใจหวัง

ให้สุขกาย สุขใจ มีพลัง

สุขสมหวัง ทุกอย่าง ดังตั้งใจ