ความเห็น 103913

ประชุม ชมรมผู้ป่วยเบาหวานธาตุพนม (3)

เขียนเมื่อ 
ขอชื่นชมทีมเบาหวาน รพร.ธาตุพนมอีกครั้ง เห็นการทำงานแล้วประทับใจจริงๆ คิดถึงทุกๆ คน