ความเห็น 103876

ประชุม ชมรมผู้ป่วยเบาหวานธาตุพนม (3)

ออต ญาณพิสิษฐ์
เขียนเมื่อ 
เวลาไปธาตุพนมมักได้กินผักสดสด ชอบมากครับกับน้ำพริกแบบพื้นบ้าน แซบหลาย