ความเห็น 10307

พฤติกรรมคนและสุนัข (ต่อ)

nmintra
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 

กว่าคนจะใส่เสื้อผ้าได้ก็คงสบัดมาหลายหนเหมือนกัน (กว่าจะเคยชิน)