ความเห็น 103025

HOMEC กับความช้า

เขียนเมื่อ 
  • ผมก็วนเวียนเข้าออกอยู่แถวห้องยาคุณจันทร์เมามายนี่แหละนะ
  • การเติบโตอย่างกรุงเทพฯ ที่ใครนึกอยากจะตัดถนนตรงไหนก็ทำ อยากสร้างตึกตรงไหนก็สร้าง ใหม่ๆเราเรียกว่าความเจริญครับ แต่ผลพวงตามหลังของมันคือรถติดอย่างมโหฬาร สู้ระบบที่มีการวางผังเมือง และจัดวางแนวถนนเป็นบล็อกๆไม่ได้ ที่การจราจรจะมีความคล่องตัวกว่า
  • ยังกับผมทำงานอยู่บำราศน่ะ  ผมคิดว่า การที่คุณจันทร์เมามายบอกว่า ระบบที่ต่างคนต่างคิดพัฒนาไปไกลแล้วนั้น สุดท้ายคำตอบจะเหมือนกับการเกิดรถติดครับ เพราะแต่ละระบบคุยกันไม่รู้เรื่อง อย่าเสียดายของเก่าเลยครับ เพราะนับวัน สถาบันฯจะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งโตขึ้นเท่าไร ระบบเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเท่านั้น สมควรจัดเป็นวาระเร่งด่วนว่าด้วยการวางระบบเครือข่ายของสถาบันในอนาคต แล้วประชุมผู้เกี่ยวข้องว่า ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า อยากเห็นระบบสารสนเทศของสถาบันมีหน้าตาอย่างไร ลองหาเวลามานั่งจิบกาแฟคุยกัน เรื่องอย่างนี้น่าจะคุยกันนาน น่าจะมีผู้บริหารระดับสูง มาร่วมด้วย และที่ขาดไม่ได้คือคนที่รู้เรื่องระบบฐานข้อมูล แล้วลองประเมินดูว่า ถ้าจะไปให้ถึงจุดที่ว่านั้น ต้องการทรัพยากรด้านไหนบ้าง เอาคนเพิ่มกี่คน เชี่ยวชาญด้านไหนบ้าง เอาเครื่องเพิ่มกี่เครื่อง spec ขนาดไหน ใช้งบเท่าไหร่ ต้องใช้เมื่อไหร่ แล้วลองหาใครที่เขียนโครงการเก่งๆ สักคน เขียนโครงการ พร้อมงบประมาณ  เสนอผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ค่อยๆทำทีละเฟสก็ได้ เฟสไหนเร่งด่วนก็ทำก่อน แล้วค่อยๆเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน อย่าเป็นเป็นต่างคนต่างทำ
  • เอาความต้องการของเราเป็นหลัก แล้วลองดูว่ามี Software สำเร็จรูปรองรับระบบโรงพยาบาลทั้งระบบไหม หรือจะเพิ่มกำลังคนให้คนของเราพัฒนาขึ้นมาเองได้ การใช้คนของเราพัฒนาเอง ต้องมั่นใจได้ว่ามีคนเก่งพอที่จะเขียนระบบใหญ่อย่างสถาบันฯทั้งระบบได้ แล้วหาคนมาเสริมเพิ่มเข้าไป ถ้าไม่มั่นใจว่ามีคนมีความสามารถเพียงพอแล้ว ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันครับที่จะเอาเงินไปเททิ้ง