ความเห็น 1028193

twitter ทำให้พฤติกรรมการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปไหม?

เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ทำให้มุนษย์ได้นู้จักกันแบบต่อๆ..ก็อาจจะดีในบางโอกาสและบางจังหวะนะคะ

แต่อาจจะไม่เป็นที่พึงปรารถนาในบางครั้ง..เออ..ก็เข้าท่าดีนะ