ความเห็น 1028167

twitter ทำให้พฤติกรรมการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปไหม?

เขียนเมื่อ 

"มนุษย์คือสัตว์สังคม" ชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้นด้วย Twitter

แต่เราจะกลายเป็นบุคคลสาธารณะ ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องการนี่สิ น่าเป็นห่วง (ตัวเอง)

ขอบคุณครับ ชอบทฤษฎี Twitter มากเลย :)