ความเห็น 1028100

twitter ทำให้พฤติกรรมการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปไหม?

EscRiBiTioNiSt®
IP: xxx.46.21.254
เขียนเมื่อ 

กรณีที่นาย A จะเห็นข้อความที่น้อง C คุยกับนาย D ได้ ก็ต้องอยู่ที่การตั้งค่าการรับข้อความด้วย ซึ่ง (ถ้าไม่เข้าใจผิด) ตัว default จะเป็นการรับข้อความที่มีการโต้ตอบระหว่างคนที่เรา follow เท่านั้น .. นั่นหมายความว่า ถ้าใช้การรับ @replies แบบ default แล้ว.. นาย A จะไม่เห็นข้อความที่ น้อง C ส่งหา นาย D นะ

เราสามารถตั้ง private ใน twitter ได้.. ซึ่งคงช่วยเพิ่ม privacy ได้บ้าง