ความเห็น 1027255

twitter ทำให้พฤติกรรมการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปไหม?

เขียนเมื่อ 

ผมว่าดีนะ ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะที่ใครๆ ก็รู้จักได้ @konrasee