ความเห็น 10229

ข้อมูลการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

wanarat
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
ถือว่าเป็นการสรุปและเป็นการให้คำจำกัดความของคำว่าการสัมมนารวมถึงการบอกให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมมนาอย่างชัดเจนและกระทัดรัด น่าสนใจอยู่ที่เดียว