ความเห็น 1022581

ความจำ กับ ความคิด

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.173.35.158
เขียนเมื่อ 

ความจำไม่ดีอาจจะเนื่องมาจาก

(๑) อาจจะเนื่องมาจากช่วงของความจำสั้น หรือน้อย หรือต่ำ โดยปกติช่วงของความจำของคน(หรือความจุของความจำ)จะมีอย่างน้อย ๕ หน่วยหรือคำ อย่างมากถึง ๙ หน่วยหรือคำ หากเรามีช่วงความจำสั้น ก็จะจำได้น้อยหน่วยหรือน้อยคำ

(๒) เราไม่ค่อยได้ทบทวนสิ่งที่จำ ถ้าทบทวนจะจำได้นานขึ้น

(๓) เกิดจากการตามรบกวนหรือการย้อนรบกวนทำให้เกิดการลืม ทำให้เราจำได้น้อย