ความเห็น 101796

สังคมคุณธรรมนำปัญญา : 2. การสื่อสารความดี สื่อสารทุนสังคม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์ที่ให้ความกระจ่างสำหรับโครงการนี้.....และนี่คือสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ แล้วหันมามองทุนเดิมของตนเอง....ว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด เพราะที่ผ่านมา ค่าของความใส่ใจอยู่ที่ "ทุนนิยม" แต่ค่าของที่เป็นทุนเดิมคือ

" ความเชย"  ล้าหลังบ้าง ไม่ทันสมัยบ้าง แต่ไม่ฉายภาพว่า สิ่งที่ชุมชนไทยต้องการคืออะไรกันแน่......คำตอบอยู่ที่ชุมชนแต่ละพื้นที่ครับ........ เป้าหมายต่อไปคือ ประสานงานกับสื่อที่เป็นสื่อของรัฐ กระเพื่อมโครงการนี้ต่อไปครับ....ส่วนผมจะประสานงานกับเพื่อน ๆ ที่เป็นสื่อรัฐบ้างและสื่อสิ่งพิมพ์ให้มาอ่านที่ gototkrow ครับ