ความเห็น 101679

ฝึกอ่านคำยาก

เขียนเมื่อ 
คุณครูของท่าไชยใช้บัตรคำอิเลคทรอนิคส์เป็นประโยชน์มากขอชื่นชม  นำมาแสดงบนบล๊อกนี้บ้าง