ความเห็น 1016270

พระจันทร์เจ้าขา

เขียนเมื่อ 

พระจันทร์เต็มดวง   เต็มเข้ามาในหัวใจเลยครับ