ความเห็น 10161

BAR : สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO รุ่นที่ 2

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ผมคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่การเริ่มต้น เมื่อเริ่มต้นแล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย จะช้า เร็ว หรือมีอุปสรรค เป็นสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันไปให้ถึง ผมว่า KM เป็นวิธีการเรียนลัดอย่างหนึ่ง คือมองที่ความสำเร็จของผู้อื่น และนำมาเป็นแนวทาง ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ วันนี้ผมเขียน Blog ได้กัลยาณมิตรที่ช่วยกันเป็นกำลังใจ และเสริมแรงทางบวก เป็นแรงผลักดันที่ช่วยทำให้เราสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ ถึงแม้วันนี้จะรู้จักหลายคนแบบ B2B อาทิเช่น คุณสมพร แต่ก็รู้สึกว่าได้พบกัลยาณมิตรแล้ว ต้องขอบคุณ สคส. ดร.จันทวรรณ และอีกหลายท่าน ๆ ครับ