ความเห็น 1016002

เห็นด้วยกับ Funny quote วันนี้ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

Youth is a wonderful thing. What a crime to waste it on children.

ขอคิดด้วยคน ค่ะ" ความกระตือรือร้น ความสนใจใฝ่รู้แบบเด็ก ๆเป็น a wonderful thing"

แต่ว่า ไม่ใช่พอเราผ่านวัยเด็กแล้ว เรา ก็ ละทิ้ง youth ของเรา

นั่นถือได้ว่า(คุณหรือเราเอง)เป็น a crime เลย..ถ้าจะเลียนแบบสำนวนของคุณประภาส ชลศรานนท์
"อย่าฆ่าความฝันของตัวเองไปกับอายุ"

อายุเป็นเพียงตัวเลขนั่นแล ;P

ว่าแล้วอายุอย่างเรา จำต้อง รตสว ก่อน