ความเห็น 101574

การทำงานหนัก...เป็นดอกไม้ของชีวิต

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เป็นคำพูดของครูใหญ่คนเดียว  เป็นคำพูดของครูทั้งหมดทั่วประเทศ  ฝัน