ความเห็น 101398

ตำแหน่งอะไร...ถ้าเป็นคนดี...มีค่าเท่ากัน

เขียนเมื่อ 

ครูอ้อยคะ เขียนบันทึกนี้ได้น่ารักจังค่ะ....

ตำแหน่งอะไรก็ตาม..หากเป็นคนดี....มีค่าเท่ากัน