ความเห็น 10107

การจัดการความรู้ กับ การทำอาหาร

vatara
IP: xxx.19.59.3
เขียนเมื่อ 

แล้ว อาจารย์มีความคิดเห็นหรือคาดหวังไว้อย่างไรบ้าง ที่หน่วยงานราชการต้องทำ KM โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับหน่วยงานราชการอื่น และบุคลากรที่ทำ KM ในสถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่จะเป็นสายงานสนับสนุน ในขณะที่สายงานอาจาย์ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ KM