ความเห็น 1010107

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

ตี๋ใหญ่

ยะลาเลี้ยงได้ดีเหมือนเบตง

แต่ราคา เหมือนไก่พื้นเมืองอื่นๆ

เลี้ยงนานกว่า ต้นทุนสูงกว่า

ขอบคุณมากครับ