ความเห็น 1007360

ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย และอยากภาวนาให้บ้านเราเป็นเหมือนที่คุณทิพวัลย์บอก