ความเห็น 100688

Blogร้าง

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านออต ที่นับถือ

 คราวนี้นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ คณะแพทยศาสตร์ มีความตั้งใจจริงจะอบรม Blog เนื่องจากเรามีการทำความเข้ากันก่อนเข้าร่วมเรียนรู้

 นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับ บันไดสามขั้น

 ๑. เรียนรู้เรื่อง การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์

 ๒. ทำความเข้าใจกันว่า Blog เป็น เครื่องมือในการสร้างเครือข่าย สื่อสาร เป็นเวที "ลปรร"

 ๓. เมื่อตกลงกันแล้ว มุ่งมั่นแน่วแน่ แล้วเปิด Blog ครับ

 "ตติยัมปิ" แล้วครับ