ความเห็น 100624

บันทึกความทรงจำ (7-14 ต.ค. 49) : Mongolia (26)

เขียนเมื่อ 
  • ถนนแย่ลงเรื่อยๆ
  • ภูเขาหิน
  • อาหารน่าสนใจ..อร่อยเพราะหิว