ความเห็น 1006227

ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)

ทิพวัลย์
IP: xxx.27.19.18
เขียนเมื่อ 

ถ้าหากว่าคนเราคิดได้อย่างย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คงจะดี เพราะคนเราที่แก่งแย่งชิงดีกันทุกๆวันนี้ก็เพราะไม่ได้คิดแบบนี้ สังคมในปัจจุบันเลวร้ายนักต่างคนต่างยากเป็นใหญ่ ตากคนต่างอยากสบายอยากมีความสุข โดยหารู้ไม่ว่าความสุขที่แท้จริงแล้ว ก็คือความรู้จักพอไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถ้าทุกคนในประเทศคิดได้แบบนี้สังคมเราคงจะสงบสุขขึ้นเยอะเลย