ความเห็น 1006094

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน

        เรื่องทำหนังสือ Pocket Book นี่ ถ้าให้ทาง สนพ. ช่วยจัดทำให้ ก็ไม่ต้องกังวลกับ layout (รูปแบบการจัดวางข้อความและภาพในหนังสือ) ครับ เพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์จะเป็นผู้ทำให้

        ทั้งนี้ผู้เขียนส่งไฟล์เป็น MS Word หรือไฟล์ในฟอร์แมตอื่นๆ ที่สำนักพิมพ์สามารถอ่านได้ พร้อมภาพประกอบ

        ถ้าผมตอบยังไม่ตรงประเด็น ก็สอบถามมาได้โดยตรงที่

            buncht (at) mtec.or.th โดยแทนตัว (at) ด้วย @ นะครับ

        หรือจะโทรมาที่ทำงานได้ที่ (02) 564-6500 ต่อ 4406 ครับ